MODERATIE

 

Doel van de moderatie: inzichtelijk maken van oplossingen met betrekking tot organisatievraagstukken met behulp van de kennis en beleving van de deelnemers aan de moderatie. Deze creatieve communicatiemethode leidt snel en zonder omwegen tot resultaten. Deze werkwijze betrekt alle deelnemers bij het proces, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt hen allen verantwoordelijk voor de uitkomst.

 

Resultaat van de moderatie: actielijst waarin oplossingen worden aangedragen voor de organisatievraagstukken, draagkracht bij alle deelnemers voor de resultaten, transparant creatief communicatieproces, weten wat er speelt bij de deelnemers, plan van aanpak, effectief en efficiënt resultaten bereiken.

De techniek

De Moderatiemethode is een creatief groepsproces dat snel en zonder omwegen tot resultaten leidt. Deze werkwijze betrekt alle deelnemers bij het proces, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt hen allen verantwoordelijk voor de uitkomst. Het succes van de methode berust op het gebruik van eenvoudige visuele hulpmiddelen. Deze middelen maken het communicatieproces transparant.

 

De moderatietechniek grijpt terug op een vertrouwd principe: mensen onthouden beter wat ze zien dan wat ze horen en concentreren zich beter naarmate een vraagstuk overzichtelijker is gestructureerd. De moderatiemethode brengt die structuur aan door uitgangspunten en vraagstellingen stapsgewijs te clusteren en te visualiseren.

Het Resultaat

Het resultaat van een moderatie is een actielijst, een uitgewerkt plan, inzichten en oplossingen.  Het grote voordeel is dat een ieder zijn “bijdrage” heeft kunnen doen, waardoor automatisch een breed draagvlak ontstaat voor de oplossingen die aangedragen worden.

 

Natuurlijk worden onderscheidende meningen, zienswijzen en weerstanden zichtbaar gemaakt. Dit is geen bedreiging maar juist een kans om het te bereiken doel aan te pakken. We hoeven geen notulen te maken want er wordt van de posters een uitgebreid fotoverslag gemaakt. Met dit fotoverslag kan men direct over gaan tot actie om zo de vraagstukken invulling te geven of ze op te lossen.

De garantie tot succes

Op deze wijze honoreert de moderatiemethode ieders inbreng, legt verbanden en geeft stap voor stap inzicht in de voortgang. Belangrijk ervaringsgegeven is dat de methodiek zelf aanzet tot het handhaven van de spelregels. Ieder voelt zich verantwoordelijk voor het bereiken van de vooraf bepaalde doelstelling. Oeverloze discussies krijgen geen kans. Het vinden van oplossingen staat centraal tijdens het proces. De praktijk bewijst dat ook sceptici en conservatieve kat-uit-de-boom-kijkers zich prima kunnen vinden in deze methodiek. De schrijfblokken kunnen dicht blijven. Ieder krijgt een eigen fotoverslag. De moderatietechniek is effectief op elk niveau, van directiekamer tot werkvloer.  

Stimulerende entourage

De methodiek zelf zorgt voor een productieve en ontspannen sfeer. Oplossingsgericht denken, teambuilding, creativiteit, out of the box denken, effectiviteit en efficiëntie zijn begrippen die centraal staan tijdens de moderatie. Iedereen wordt betrokken tijdens het modereren, waardoor de kennis en creativiteit binnen de groep maximaal benut wordt. Naast het aanleveren van oplossingen draagt het proces mee aan een positieve stimulans van het team.

 

Specifieke kenmerken van de Moderatiemethode zijn=

  • alle deelnemers denken creatief mee

  • met minder discussies, meer bereiken

  • draagvlak voor het bereikte resultaat

  • werken in een stimulerende omgeving

  • de moderator stuurt en bewaakt als begeleider het proces

  • effectief en efficiënt resultaten bereiken


 Tot slot

Moderaties zijn op maat, omdat geen één bedrijf of persoon hetzelfde is. Besteed zorg aan de inhoud en het thema van de moderatie, en stel een van tevoren bepaald doel vast.