DIENSTEN

Rob Hoogsteder heeft een jarenlange ervaring in de Retail- Sales en Horecasector.
Zijn levenservaring en de wil om deze in te zetten bij zijn verdere ontwikkeling is zijn passie. De basistechnieken die Rob gebruikt komen uit het Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP geeft inzicht in de wijze waarop mensen communiceren met hun directe omgeving. Naast de NLP practitioner en het NLP Master diploma, vormt zijn Trainer Coach Counsellor Opleiding binnen NLP de brede basis van zijn effectieve ontwikkel methodieken.

De trainingen en begeleiding van Rob staan bekend als eigenzinnig, maar zeer praktijkgericht. Bij hem krijg je geen diepgaande theorieën, eerder een samenspel tussen het vermogen van de deelnemers en de kunst om dit vermogen naar boven te halen. Er wordt feedback gegeven op een respectvolle manier zodat niemand zich aangevallen voelt en het gevoel va 'falen' onderuit gehald wordt. Mensen die met Rob Hoogsteder werken die merken dat het werkt. Meer inzicht in jezelf levert een nieuwe positieve kijk op plus motivatie voor alle deelnemers.

Training

Trainingen van Rob Hoogsteder staan bekend als verrassend, vol energie en passie. Aan de hand van een basistraining maken we de training 'custom made'. Dat wil zeggen: afgestemd op jouw wensen en doelen. Een uitgebreid voor- en evaluatiegesprek hoort bij elke training.Tenslotte trainen we niet voor niets. Het gaat om het bereiken van vooraf gestelde doelen.                        Lees meer...


Advies
Rob Hoogsteder wordt vaak ingeroepen om management teams van horeca- en sales organisaties te adviseren op menselijk vlak, zonder de doelen uit het oog te verliezen. Zodanige structuren ontwikkelen dat het binnen een organisatie breed gedragen wordt. Horeca,Sales en managementteams zijn de doelgroepen. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald waar het advies of de leerdoelen liggen. Het proces is sturend, al lerend wordt het proces direct geïntegreerd in de uitvoering.                                 Lees meer...

Coaching

We leven in de hectiek en dynamiek van elke dag en soms vergeten we dat persoonlijke groei en uitdagingen cruciaal zijn voor het werkplezier. Ervaring leert dat wanneer er aandacht is voor die persoonlijke ontwikkeling, die ten dienste komt van de persoon in kwestie, maar vooral ook van de organisatie waar die persoon werkt. Rob Hoogsteder coacht managers en (senior) medewerkers in die ontwikkeling of neemt de ontwikkelplannen bij kleinere organisaties graag uit handen.                                          Lees meer...